Eva Stanová, Akadémia šťastia

Prajem šťastný deň,

vďaka osobným príbehom sa zamýšľam nad svojím životom. Zdieľanie je jedna z mojich najobľúbenejších ingrediencií šťastiaPomáha mi, uvedomiť si, ako môžem žiť svoj život láskavejšie. Podelím sa dnes s vami o svoj príbeh a zaujíma ma aj váš. Ak, veríte v zdieľanie, odpíšte mi na email, ktorý ste dostali. Určite vám odpoviem.  

Je môj život naozaj ŠŤASTIE?

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, že som prežila v živote veľa ťažkých situácií. Zažila som veľa stresu, strachu, bolesti. Paradoxne, keď som nestrkala hlavu do piesku a dovolila si emócie prežiť, našla som vždy VIAC šťastia a lásky. Vďaka všetkým ťažkostiam som pochopila: ťažké situácie v našich životoch skrývajú pre nás poklad - stať sa lepším a šťastnejším človekom. Ako keď po ukrižovaní Ježiša Krista, nastalo jeho zmŕtvychvstanie. Jeho bolesť nás vykúpila z dedičného hriechu Evy a Adama. Tak aj nám ťažké situácie poukazujú na chyby a hriechy, ktoré nám bránia užívať si lásku vo svojom živote. 

Ako sa to všetko začalo?

Som pokrstená z katolíckej rodiny. Do 17. rokov som bola veriaca lebo to chceli moji rodičia. Chýbalo mi však vlastné poznanie Boha a tak som od viery odišla. Svadbu som mala v kostole, aby som potešila rodičov. Netušila som nič o sviatosti manželstva. Žila som pre mnohých úspešný život, no moja duša sa tak vôbec necítila. Cítila som častokrát strach, smútok ...

Mala som všetko a predsa NIČ

Najsilnejším momentom boli Vianoce v roku 2 000. Mala som úplne všetko. A najviac v oblasti materiálneho blahobytu, kariéry a partnerského vzťahu. Všetci si mysleli, aká som šťastná. Opak bol pravdou. Informácie sa na mňa len tak sypali, či už v práci, ale i doma. Vtedy som netušila, že veľké množstvo informácií, spôsobuje novodobý stres - infostres. Vyhorela som a moje srdce skamenelo. Necítila som žiadne emócie, nepoznala som pravú túžbu svojho srdca. Bolesť a prázdnota naplnili pohár až po okraj. 

A to ma prinútilo začať objavovať - hľadať odpovede. Napriek tomu, že som poznala múdre manažérske a komunikačné postupy, vlastnila majetok, mala manžela, nevedela som si rady so svojím nešťastím. Nebolo to vždy ľahké. 

Rozvod sa stal najťažším rozhodnutím...

... a tiež aj jednou z najťažších previerok, či naozaj chcem žiť v súlade so svojou dušou. Dokonca som odcestovala na 3 mesiace do zahraničia, aby som zistila, či sa mám naozaj rozviesť. Aj takéto momenty sa objavia v živote, ak sme pokrstení a od detstva nekonáme v súlade s túžbami svojho srdca.  Nečerpáme zo sily modlitby, spovede, či svätého prijímania. Postupne strácame spojenie s Božským hlasom.  Nepočujeme, čo nám hovorí pri výbere partnera, či pri rozhodnutiach, ktoré sú v rozpore s tisícročiami overeným návodom na šťastný život - 10 Božími prikázaniami. 

Trvalo niekoľko rokov...

Kým som pochopila, aký dar získavame sviatosťou krstu, prijímania, birmovky, či manželstva. Predtým som však preštudovala množstvo kníh, ako sú napr. Lynn A. Robinsonová, Božská intuícia, Louise L. Hay, Miluj svoj život, Julia Cammeron, Umelcova cesta, Virginia Satirová, Kniha o rodine. Hľadala som odpovede aj na tréningoch počas víkendov, či voľných chvíľ, na seminároch Araretama, Rodinných konšteláciách, či cez množstvo otázok. Niektoré mi dali riadne zabrať. Naučili ma základ, ako komunikovať so svojím vnútorným kompasom cez rozoznávanie svojich emócií. 

Dovolila som si opäť po rokoch prijať do svojho života Boha a objavovať seba. Avšak vôbec som nedokázala prijať cirkev a to bol problém ako som pochopila až neskôr. Napriek tomu, že som bola šťastnejšia, stále som v určitých momentoch pociťovala hlboký smútok duše. Nepoznala som však odpoveď PREČO, napriek tomu, že som viac a viac sa duchovne rozvíjala. 

Odpoveď prišla v roku 2012: Najprv som začala študovať na Akadémii médií a tam som za 3 roky pochopila prvý dôvod: stala som obeťou informačnej doby.  Prijímala som nekontrolovateľné množstvo informácií: z televízie, internetu, či vzdelávania. Moje srdce bolo ochromené infostresom.

Druhý dôvod som spoznala vďaka obrovskej láske k mužovi, cez ktorú sa Boh dotkol môjho srdca.  Vďaka tomu, že tú krásnu a veľkú lásku, ktorú som cítila neopätoval, začala som skúmať svoj vzťah s Bohom v kostole. Pochopila som, že moje srdce pokrýva ľad z vyčítania omylov, chýb i hriechov. To boli dôvody prečo som  nepočula Božský hlas, necítila pravé túžby srdca. Jednoducho nemohla som byť šťastná z hĺbky svojej duše.

A tak sa začalo generálne upratovanie v mojom živote

V roku 2013 som skúmala svoj vzťah s Bohom. Robila som si prieskum omší kňazov a navštívila som prvé Mariánske pútne miesto, Šaštín. Pri prosbe k Márii Matke som videla film z mojej mladosti. A tak som Silvester 2013 bola v Medžugorí. Okrem mnohých iných zázrakov, som dokázala odpustiť kňazom. V roku 2014 som zažila prvú duchovnú obnovu a prežila pravdu, ktorú mi povedal kňaz. Rozhodovala som sa, či naozaj túžim mať Boha vo svojom živote na prvom mieste.

Rozhodla som sa ÁNO, chcem. Vďaka Božskej láske som dokázala prijať, že som pred Bohom stále vydatá. Bolo to ťažké, no pochopila som poznanie z môjho 15. ročného skúmania: ak chcem byť šťastná naozaj z hĺbky svojej duše je dôležité prijať Boha so všetkým a žiť podľa tisícročiami overeného návodu na šťastný život - 10 Božích prikázaní. 

Paradoxne v týchto skúškach sa skrývalo najväčšie bohatstvo Božskej lásky a pokoj duše. Vďaka stratégie čistej mysle a stratégie vnútornej výživy som mala silu a odvahu urobiť generálne upratovanie vo svojom živote -:)

A tiež začať niečo, čo pomôže i Vám

Založila som Akadémiu šťastia, v ktorej učím návyky šťastia. Pomáham rodinám a partnerom vo vzťahoch, užívať si lásku. Vďaka návykom šťastia predchádzať únave, stresu, strachu, ktoré častokrát stoja na začiatku úvah o rozvode. Návyky šťastia sú tu tiež aj pre tých, ktorí uverili, že Boh pre nich nemá správneho partnera.  

V Akadémii šťastia konáme podľa motta Matky Terezy: "Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s Tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší."

 

Užívajte si lásku svojej rodine!

Viem, že vďaka návykom šťastia, získate najväčšie bohatstvo. Pokoj v duši a lásku vo svojej rodine i vo vzťahoch. Ako viem, že najúčinnejším návykom šťastia v rodine je modlitba, prameň krásnej lásky?  Vidím to nielen v praxi, ale dokazujú to tiež výskumy zo záverečnej práce na Inštitúte J.P. II., štúdium Manželstvo a rodina.

Vytvárajme spolu láskavejší svet vďaka láske v rodine. 

Vaša,

Eva

P.S.: Teším sa na Váš príbeh. Napíšte mi.

 

Napíšte mi o sebe: