Putujte s nami za lásku

za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
osobitne v rodinách a srdciach zranených zo vzťahov

Cesta: Bratislava - Mariánka - Bratislava, 1 deň, 12 - 24 km

 

Začíname:  06.05. 2017 o 09,30 hod.

Ako milovať krásnou láskou svoju rodinu 
a byť šťastný/á vo vzťahu?

Dovoľte Kráľovnej rodín naplniť posolstvo z Modrej knihy rodinám:

 • Zasväťte svoju rodinu na púti modlitbou Večeradla

  "Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu."
 • Zvoľte si Pannu Máriu za Matku

  V Modrej knihe nám cez otca Štefana Gobbiho ďalej odkazuje: "Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro, všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.
 • Dovoľte jej prebývať vo svojej rodine

  "Žiadam, aby sa otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote. Predovšetkým sa starám o váš duchovný život. Snažím sa priviesť duše tých, ktorí tvoria rodinu k tomu, aby žili stále v Božej milosti.!
 • Nechajte sa priviesť k dokonalosti lásky

  Upevňujem vždy viac jednotu rodín, privádzam ich k väčšiemu vzájomnému porozumeniu, dávam im pocítiť novú potrebu jemnejšieho a hlbšieho spojenia. Vediem členov rodiny na cestu svätosti a radosti, ktorú musia spoločne budovať a po nej ísť, aby mohli dôjsť k dokonalosti lásky a radovať sa so vzácneho daru pokoja.
 • Dajte Matke účasť na vašich starostiach

  Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich starostiach.

Prehlasuje sa, že posolstvá, ktoré obsahuje Modrá kniha nemusia byť chápané ako slová, ktoré priamo povedala Panna Mária, ale ktoré boli prijaté otcom Štefanom Gobbim vo forme vnútornej inšpirácie.

AKO ŽIŤ KRÁSNU LÁSKU V RODINE A VO VZŤAHU?

Zasväťte svoju rodinu na púti Kráľovnej rodín 
BRATISLAVA -  MARIÁNKA

12 - 25 km, 9 - 17 hod., Modlitba Večeradla
a zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie v lone prírody,  Svätá Omša

Odovzdajte starosti vo svojej rodine Panne Márii

... RODINA je najláskavejšie a najbezpečnejšie miesto, ak namiesto reality nežijeme radšej "šťastný príbeh rodiny" z televízie, či internetu. Médiá nás lákajú na obraz "ideálneho vzťahu" a hovoria, že hodnoty pokora, krásna láska, odpustenie, ale i bolesť vo vzťahu nie sú dôležité.  Lákajú nás na slobodu, bohatstvo, úspech, život bez hodnôt a tisícročiami overených pravidiel - 10 Božích prikázaní. Ak uveríme a bežíme za ich obrazom šťastného života, neostáva nám ČAS na základnú ingredienciu šťastného vzťahu - krásnu lásku. Po čase si uvedomíme, že nie sme vo vzťahu, či rodine šťastní. Láska sa vo vzťahu vytratila, nepoznáme problémy svojich detí, nerozumieme si so svojimi rodičmi. No, slová a argumenty nepomáhajú... Sme zranení a kladieme si otázku: "Ako milovať a byť milovaní?"

Pred rokmi som bola v rovnakej situácii, no nevedela som to zmeniť. Až vďaka rokom objavovania, bolesti a smútku duše napriek vonkajšiemu šťastiu, sa rozlomil kameň z bolesti a tiež infostresu z médií okolo môjho srdca. Zažila som dotyk Božej lásky...

Púť za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie je skvelá príležitosť na odovzdanie starostí vo svojej rodine. Kráľovnej rodín Panne Márii, ktorá rodinám jej zasväteným, prisľúbila pomoc. 

P.S.: Teraz je ten správny ČAS rozhodnúť sa pre krásnu lásku vo svojej rodine a vzťahu.

Eva Stanová

Zadajte svoj email a zašleme vám informácie o najbližšej
 Púti za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie.