5 návykov šťastného manželstva: Otvorte svoje srdce pravej láske!

 Hľadáte odpoveď na túto otázku: Ako žiť v šťastnom manželstve? Skvelé, v tom prípade sa teším, že sledujete toto video. Pretože mám pre Vás 5 návykov šťastného manželstva: Otvorte svoje srdce pravej láske!

Boh nám každému pri svojom narodení zasial do srdca malé zrniečko, zrniečko pravej lásky. Lásky, ku ktorej sme od útleho detstva priťahovaní. Pamätáte si aj Vy obdobie do 3 rokov?

Pamätám si len jedno!
Krásnu lásku, ktorá ma napl´ňala šťastím. Cítila som sa v rodine i vo vzťahoch milovaná. Vedela som, že každý má ma rád. A to bol skvelý pocit…

Dlho som nevedela PREČO som sa takto výnimočne cítila. Až neskôr som pochopila, že moji rodičia za mňa odpovedali na pozvanie krásnej lásky. Pokrstili ma hneď po narodení, a dovolili pravej láske, Ježišovi, aby vstúpil do môjho srdca. Oslobodil ma od dedičného hriechu Evy a Adama a tiež každou sviatosťou podporovali rast.

Môžeme na pozvanie krásnej lásky reagovať aj neskôr? Sledujte vo videu.

Ak by bol svet bez nástrah zla, krásne by sme rástli vo svojej viere. Naše srdce by bolo naplnené len pravou láskou k Ježišovi a prirodzene by sme robili skutky lásky vo svojom vzťahu i v rodine. Žili by sme zdravým životným štýlom-šťastie.

Ako uchrániť svoje srdce od vplyvu médií a dovoliť krásnej láske vo svojom srdci rásť?

Je to jednoduché! Boh nám dal nielen tisícročiami overený návod na šťastný život 10. Božích prikázaní, ale tiež aj 5 návykov šťastného manželstva: modlitbu sv. Ruženca, Pokánie, pôst či skutky lásky, meditácia šťastia nad Božím slovom, sväté prijímanie a svätá spoveď. Ich každodenným používaním pravá láska stále prebýva v našom srdci.

Ako však uveriť, že Boh nám zanechal 5 návykov šťastného manželstva a overený návod na šťastný život, keď naše srdce zastiera stres? Uzdravte svoju vieru! Veď každé pravé manželstvo sa dá pravou láska uzdraviť.

V Biblii,  najčítanejšej knihe sveta je napísané: „Čo chceš, aby som urobil? „ On povedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: “Pozeraj! Tvoja viera Ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. 

Túžiš vidieť, krásnu lásku Ježiša Krista aj vo svojom manželstve ?

Video v článku:
https://www.youtube.com/watch?v=b5LKmHjKQms

Linky v článku:
Zdravý životný štýl-šťastie

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezabudnite na povinné pole.