Láska v manželstve 
a rodine sa dá zachrániť! 

Akú veľkú vieru potrebujete?

Rozhodli ste sa milovať pravou láskou? Je to jednoduché!
Napíšte na eva@akademiastastia.sk a dohodnite si termín modlitby v rodine.  


Manželstvo s Božou pomocou sa dá 100% zachrániť

„ Ale chýbajú informácie o tom, že manželstvo aj rodina sa dajú zachrániť, že z každej situácie sa dá víťazne dostať von. Chýbajú takéto svedectvá, hoci ľudské osudy ukazujú, že s Božou pomocou sa ľudská láska dá zachrániť, že tzv. kríza môže dokonca prehĺbiť lásku a zrelosť manželov.“
/Wanda Poltawska, Rodinám, aby boli silné v Bohu.../


Neveríte? Okrem Božej pomoci získate i symbol viery ...

... horčičné zrniečko zaliate v priezračnom srdci pre Vás i Vášho partnera/-ku. Tento prívesok na kľúče Vám vždy  pripomenie Božie slovo, že stačí len toľko viery ako maličké horčičné zrnko, 
aby ste zachránili lásku vo svojej rodine a manželstve. 

Potrebujem Božiu pomoc


Milá pani Evička! Ďakujem, že ste mi dovolili nakuknúť do Vašej Akadémie šťastia a ďakujem Pánu Bohu aj Nepoškvrnenej, že Vás k nám poslal. Blahoželám aj k peknému videorepertoáru! Ste skromná ako to horčičné zrnko, keď ste sa nepochválili skôr akú milú školu a veľmi dôležitú ste sa rozhodli vyučovať cez internet. Bohu vďaka za Vás! Blahoželám a prajem veľa učenlivých žiakov, ktorí sú ochotní vstúpiť do školy Lásky!!!
Prajem požehnaný čas a bohatú úrodu z horčičných zrniek! Viera