Eva Stanová, Akadémia šťastia

Máte otázku,
či chcete opäť lásku 
vo vzťahu, s deťmi a v rodine?

Rada Vám pomôžem osobnou alebo skype konzultáciou 🙂

Píšte, volajte:

e-mail: eva@akademiastastia.sk

Tel: +421 902 917 757

štýl-šťastie, s.r.o., Banšelova 14, 821 04 Bratislava

Pomôžem Vám:

V obdobím zasnúbenia – naučím vás návyky šťastia ako sa navzájom spoznať, aby ste sa dokázali rozhodnúť pre svojho partnera.

S novými situáciach rodiny  – pomôžem vám  zvládnuť náročné situácie v rodine, ktoré bývajú začiatkom partnerských nezhôd napr.: svadba, sťahovanie, narodenie dieťaťa, nové zamestnanie, stratu zamestnania, pomoc svojim rodičom, opatrovanie slabého rodiča.

V partnerskej kríze – aby ste sa z krízy nielen dostali von, ale lásku prehĺbili a posilnili svoju zrelosť.

V období po rozchode a rozvode – 
túžite opäť zažívať lásku, no neviete nájsť partnera? Objavíme spolu prečo sa oplatí túžiť po pravej láske, aby ste našli pravého partnera, ktorého vám vybral Boh. 


Pretože ľudská láska sa dá s Božou pomocou zachrániť

„Ale chýbajú informácie o tom, že manželstvo aj rodina sa dajú zachrániť, že z každej situácie sa dá víťazne dostať von. Chýbajú takéto svedectvá, hoci ľudské osudy ukazujú, že s Božou pomocou sa ľudská láska dá zachrániť, že tzv. kríza môže dokonca prehĺbiť lásku a zrelosť manželov“. 

W. Póltawska, Rodinám, aby boli silné v Bohu...